Convocatorias

5 Outubro 2020

Convocatoria COTSG: Presentación de Propostas Formativas para o COTSG na modalidade de Teleformación para o ano 2021

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) abre o prazo de presentación de Propostas de Accións Formativas na modalidade de teleformación co obxectivo de conxugar a promoción da participación dos traballadores/as  sociais na práctica docente coa formación de nivel de iniciación demandada polas persoas tituladas recentemente e as persoas en desemprego. Neste sentido, […]

21 Agosto 2020

Axudas desenvolvemento de iniciativas empresariais da xuventude da provincia da Coruña

Bases Reguladoras 2020/4791 Axudas PEL Rurinnova_Xuventude Emprendedora, Programa Operativo de Emprego Xuvenil Fondo Social Europeo (BOP A Coruña nº 111 de 20/7/2020). Extracto da Resolución número 2020/22833 de 24 de julio de 2020 , da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria da liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude Emprendedora. (BOP A […]

Axudas para a contratación indefinida de persoas mozas da provincia da Coruña

Bases reguladoras (BOP A Coruña nº 111 de 20/7/2020) Extracto da Resolución número 2020/22834 de 24 de xullo de 2020, da Presidencia da Diputación de A Coruña, pola que se aproba a convocatoria da liña de axudas PEL 2020 PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude. (BOP A Coruña nº 122 do 4/8/2020) Prazo de […]

Axudas de emerxencia social para emigrantes galegas residentes no exterior

Resolución do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 154 do 3/8/2020). PR935A Prazo de presentación: ata o 15 de novembro de 2020, incluído.

Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade

ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (TR341K, TR341E, TR341N e TR341M). (DOG nº 147 do 23/7/2020) Prazo de […]

Prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para residencias xuvenís

Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso académico 2020/21 . (DOG nº 153 de 31/7/2020) BS303C Prazo de presentación: un mes contado desde o día seguinte á publicación da orde. Ata […]

Bono Concilia: Axudas para a atención en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos

Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2020/21. (DOG nº 149 do 27/07/2020). BS403A Prazo de presentación: Un mes a partir […]

Prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social

Orde do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión de prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2020/21 (códigos de procedemento BS303B (prazas de residencias xuvenís para estudantes) e BS303D (prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras) (DOG nº 145 do […]

24 Xullo 2020

Programa Emega: axudas emprendemento feminino

Normativa RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa […]

Subvencións para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global por parte das organizacións non gobernamentais de desenvolvemento

Normativa ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global por parte das organizacións non gobernamentais de desenvolvemento   (Código de procedemento PR804A) (DOG nº 134 do 7/7/2020) Prazo […]

Prazas no Centro “Calvo Sotelo” de A Coruña

Modificación da Ordenanza nº 12, reguladora do prezo público por servizos na residencia de estudantes do IES Calvo Sotelo(BOP A Coruña do 22/11/2019) Entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2020. Convocatoria para a utilización de ser vizos na residencia de estudantes do IES Calvo Sotelo durante o curso 2020/2021 (BOP A Coruña nº […]

Axudas a entidades sen ánimo de lucro para a prestación de servizos sociais (Dep. Ourense)

Normativa Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2020 (BOP Ourense nº 158 do 11/7/2020). Prazo de presentación de solicitudes: ata  o 27 de xullo de 2020

Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

Normativa ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se convocan para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional […]

Bases para a concesión de prazas nas residencias xuvenís

ORDE do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión de prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2020/21 (códigos de procedemento BS303B (prazas de residencias xuvenís para estudantes) e BS303D (prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras)  (DOG nº 145 do […]

Axudas a Centros Especiais de Emprego para a integración laboral de persoas con discapacidade

ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M). (DOG nº 147 do […]

Recoñecementos Zardoya Otis “Por un mundo sen barreiras”

Organiza: Zardoya Ottis Categorías: Distinción “Ascentia”: 2 mellores produtos, servizos, proxectos, estudos ou investigacións tendentes a mellorar a calidade de vida das persoas, eliminando calquer  tipo de barreira. Distinción “Áurea”: 2 mellores iniciativas de persoas ou grupos de persoas referentes polo seu compromiso para fomentar e contribuir a crear un mundo sen barreras mediante unha […]

30 Marzo 2020

Axudas a familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor durante a suspensión do servizo

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos […]

24 Marzo 2020

Axudas a escolas infantís 0-3 privadas para a gratuidade da atención educativa para segundos fillos/as e sucesivos/as

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

16 Marzo 2020

Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as

Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se convocan para o ano 2020. (DOG nº 52 do 16/3/2020) Prazo de presentación: ata o 31 de agosto de 2020, incluído.

9 Marzo 2020

Axudas para a obtención dos permisos de condución clases B e C á mocidade galega inscrita no SNGX

Orde do 26 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de […]

24 Febreiro 2020

Programa Conecta con Galicia para a mocidade galega no exterior

Resolución do 30 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2020 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior. (DOG […]

21 Febreiro 2020

Reencontros na casa para residentes no exterior

Resolución do 30 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2020. (DOG nº 36 do 21/02/2020). Prazo de presentación de solicitudes: un mes contado a partir do día seguinte ao da […]

19 Febreiro 2020

Programa de cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos sociais e/ou sociosanitarios

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

18 Febreiro 2020

Axudas para a posta en marcha de casas niño para a atención de nenas e nenos de ata 3 anos en núcleos rurais

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, […]

Axudas do Programa de nova oportunidade das persoas autónomas

Orde do 11 de febreiro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020, e se deixa sen efecto a Orde do 30 de decembro de 2019, relativa ao mesmo programa. (DOG nº 33 do 18/2/2020) […]

Bolsas de posgrao no estranxeiro 2020

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

13 Febreiro 2020

Axudas a entidades para a loita contra a pobreza infantil e a exclusión social “La Caixa” 2020″

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

12 Febreiro 2020

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

11 Febreiro 2020

Programa provincial BenOurense de asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos en SS.SS. Comunitarios

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Mantemento de centros de servizos sociais – Deputación da Coruña

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

10 Febreiro 2020

Axudas do programa Iniciativa Xove

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 27 do 10/2/2020) Prazo de presentación de solicitudes: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde.

6 Febreiro 2020

Subvención aos programas de actuación a favor das entidades galegas no exterior

Resolución do 31 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2020.(DOG nº 29 do 6/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: un mes contado a partir do […]

Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento e de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convocan, para o ano 2020, con carácter plurianual, as subvencións dos Programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021. (DOG nº 25 do 6/2/2020) Prazo de […]

Axudas para mantemento de escolas infantís dependentes de entidades de iniciativa social

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

4 Febreiro 2020

Axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras

Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 23 do 4/2/2020) Prazo […]

Axudas ás ANPA destinadas á promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

Resolución do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais […]

Axudas a menores de 35 anos para a adquisición de vivenda

Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións para a adquisición de vivenda xestionadas polo IGVS para o ano 2020 (DOG nº 23 do 4/2/2020) Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 en concellos de menos de 5.000 habitantes Subvencións para a adquisición de vivenda […]

3 Febreiro 2020

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.(DOG nº 22 do 3/2/2020)

Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior

Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 22 do 03/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: un mes contado a partir do día […]

Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil

Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 22 do 3/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: un mes contado a partir […]

Subvencións a entidades de acción voluntaria para actividades de voluntariado

Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 22 do 3/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: […]

Estadías de lecer para a mocidade, familias e maiores no programa “Elixe Galicia”

Resolución do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas para o programa de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (DOG nº 22 do 3/2/2020)   […]

Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta

Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan para o ano 2020, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. (DOG nº 22 do 3/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: terminará ao esgotamento […]

Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas

Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola […]

Axudas para a posta en marcha de casas do maior nos concellos de menos de 5.000 habitantes

Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2020. (DOG nº 22 do 3/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: […]

Subvención para promoción e consolidación do emprego autónomo

Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola […]

Subvencións entidades sen ánimo de lucro para a atención a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Resolución do 13 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, […]

Bono das persoas autónomas

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 22 do 03/2/2020) Prazo de presentación das solicitudes: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no […]

31 Xaneiro 2020

Axudas para a continuidade de casas do maior

Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade de casas do maior, en réxime de concorrencia non competitiva e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 21 do 31/1/2020) Prazo de presentación das solicitudes: un […]

Axudas a entidades colaboradoras do PGD para programas de incorporación social en vivendas

Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, […]

30 Xaneiro 2020

Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Subvencións da Deputación da Coruña para programas sociosanitarios

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

29 Xaneiro 2020

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2020 da Deputación da Coruña

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

28 Xaneiro 2020

Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da UE no verán 2020

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020. (DOG nº 18 do 28/1/2020) Prazo de solicitude: […]

Subvencións a entidades locais para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020. (DOG nº 18 do 28/1/2020) Prazo de solicitude: un mes, contado desde o día […]

Subvencións a entidades locais para a contratación de persoas perceptoras de RISGA

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2020. […]

24 Xaneiro 2020

Axudas para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas perceptoras da Risga

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de inclusión social de Galicia (Risga), e se procede á súa convocatoria plurianual 2020 […]

17 Xaneiro 2020

Programa provincial de cooperación cos concellos e a entidade local menor de Berán en materia de mocidade

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para investimento en centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para a continuidade de casas niño

Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño para iniciar a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de marzo de 2017, e se procede á súa convocatoria para o ano […]

15 Xaneiro 2020

Axudas a proxectos dirixidos a persoas con discapacidade da Fundación ONCE – 2020

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

13 Xaneiro 2020

Axudas a alumnado universitario que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

10 Xaneiro 2020

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Aprol-economía social)

Orde do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2020. (DOG nº 6 do 10/1/2020) Prazo de presentación: ata o 30 de […]

8 Xaneiro 2020

Axudas a familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

7 Xaneiro 2020

Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas

Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 3 do 7/1/2020) Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes de axudas polas contratacións por conta […]

Emprega Discapacidade e Exclusión. Incentivos á contratación, formación e emprego con apoio

Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 3 do 7/1/2020). Prazo de presentación de solicitudes:  un mes contado a partir do […]

Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración

Orde do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 3 do 7/1/2020) Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes de axudas polas […]

3 Xaneiro 2020

Subvencións entidades de iniciativa social para atención integral a persoas en situación de explotación sexual e/ou vítima de trata

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas de mobilidade complementarias no marco do programa comunitario Erasmus+

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

2 Xaneiro 2020

Indemnización económica a fillas/os menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, e a mulleres que resultasen gravemente feridas

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axuda económica e indemnización para mulleres vítimas de violencia de xénero

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

31 Decembro 2019

Tarxeta Xente Nova para transporte metropolitano gratuito

Orde do 18 de decembro de 2019 pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia. (DOG nº 248 do 31/12/2019)

30 Decembro 2019

Programa de cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos sociais e/ou sociosanitarios

Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da coruña para a mellora dos servizos e programas en materia de servizos sociais e sociosanitarios, ano 2019. (BOP A Coruña nº 247 do 30/12/2019)

23 Decembro 2019

Subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación

Orde do 17 de decembro de 2019 pola que se procede á segunda convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas para os exercicios 2020-2021 (TR301P) e á primeira convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (TR349X) para o exercicio 2020. (DOG nº 243 do 23/12/2019) […]

20 Decembro 2019

Axudas asistenciais individuais para residentes no exterior

Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2020. (DOG nº 242 do 20/12/2019) Prazo de presentación de solicitudes: 30 días hábiles contados a partir do día seguinte […]

16 Decembro 2019

Formación para o emprendemento da mocidade no rural de Lugo. “Prende! Bota raíces no rural”

CONVOCATORIA E BASES FORMACIÓN PARA O EMPRENDEMENTO E PROMOCIÓN DA CULTURA EMPRENDEDORA. PRENDE! BOTA RAÍCES NO RURAL (PÁX. 2, R. 3756) (BOP Lugo nº 287 do 16/12/2019) Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles dende o seguinte a publicación da convocatoria do presente programa no BOP, previa publicación na Base de Datos Nacional de […]

Bolsas de posgrao no estranxeiro 2020 da Fundación Barrié

Bases 2020 Prazo de presentación de solicitudes: ata as 12:00 horas do 10 de febreiro de 2020.

14 Decembro 2019

Termalismo Social IMSERSO

Resolución do 10 de decembro de 2019, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo. (BOE nº 300 do 14/12/2019) Prazo de presentación de solicitudes: Para participar no proceso de adxudicación de praza: Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, […]

13 Decembro 2019

Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego

Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (DOG nº 237 do 13/12/2019) Prazo […]

12 Decembro 2019

Axudas para estudos de investigación sobre a situación dos españois no exterior e dos retornados

Extracto da Resolución do 3 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Migracións, pola que se convocan axudas para 2020, do Programa de Proxectos e investigación da Orde ESS/1613/2012, do 19 de xullo. (BOE nº 298 do 12/12/2019)

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG nº 236 do 12/12/2019) Prazo de presentación de solicitudes: desde o 13 de xaneiro […]

Axudas a entidades de asistencia social en favor de españois no exterior

Extracto da Resolución do 3 de decembro da Dirección Xeral de Migracións, pola que se convocan axudas para 2020, do Programa de Asociacións da Orde ESS/1613/2012, do 19 de xullo. (BOE nº 298 do 12/12/2019)

2 Decembro 2019

Bolsas de posgrao e de doutoramento en España e no estranxeiro “la Caixa”

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

28 Novembro 2019

Subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego da mocidade en concellos rurais de menor poboación

Bases reguladoras do concurso para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ).(BOP Ourense nº 121 do 29/5/2019) Aprobación da modificación das bases reguladoras do concurso para a concesión […]

27 Novembro 2019

Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo […]

14 Novembro 2019

Iniciativa “Descubre a UE”: billetes de tren gratuitos para mozas/os de 18 anos

As mozas e mozos de 18 anos que sexan cidadáns da UE e lles guste viaxar, poden solicitar billetes de tren gratuítos do 7 ao 28 de novembro, grazas á iniciativa “Descobre a UE”, que apoia o Parlamento Europeo. As persoas con mobilidade reducida ou necesidades especiais poden solicitar axuda adicional, por exemplo, apoio para […]

12 Novembro 2019

EuEmprendo Galicia. Programa de autoemprego para a mocidade inscrita no SNGX

Programa gratuíto de formación para o emprego e autoemprego dirixido a mozos menores de 30 anos que buscan mellorar a súa empregabilidade o poñer en marcha a súa propia idea empresarial. Inscricións: a través do seguinte formulario O programa desenvolverase en dúas edicións entre outubro de 2019 e xuño de 2020. Máis información: Teléfono:  988 […]

Programa ERASMUS+ Convocatoria de propostas 2020

Programa Erasmus+: Convocatoria De Propostas 2020 — EAC/A02/2019 Texto da convocatoria Guía

11 Novembro 2019

Subvencións para congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento

RESOLUCION CONVOCATORIA.pdf Extracto da Resolución de 31 de outubro de 2019, da Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e para Iberoamérica e o Caribe, pola que se convocan as subvencións para a celebración de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento. (BOE nº 271 do 11/11/2019) Prazo de presentación de solicitudes: Quince días […]

8 Novembro 2019

Bolsa Google Europa para estudantes con discapacidades

Convoca: Google Europe Data límite para presentar a solicitude: 5 de decembro de 2019 ás ás 23:59. Máis información

31 Outubro 2019

Plan de obras e servizos “POS+ 2020” (Plan único de concellos) – Dep. A Coruña

Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020 (BOP A Coruña nº 208 do 31/10/2019) Prazo de presentación de solicitudes: desde o luns 11 de novembro de 2019 ata as 14.00 horas do xoves 19 de decembro de 2019

Axudas económicas ás familias numerosas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña

Orde do 22 de outubro de 2019 pola que se convoca o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma para o ano 2019 (DOG nº 208 do 31/10/2019) Prazo de presentación de solicitudes: un […]

21 Outubro 2019

Axudas ao estudantado UDC en dificultades económicas 2019/2020

Convocatoria Prazo: Ata o 30 de abril de 2020

Premios Talento Mozo Galicia

Orde do 10 de outubro de 2019 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 200 do 21/10/2019) Prazo de presentación de solicitudes Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. […]

Datas das Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4 no 2019

Resolución do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019. (DOG nº 200 do […]

17 Outubro 2019

Fomento do emprego xuvenil feminino: formación e prácticas non laborais en empresas

xuventude.net subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal Programa dirixido a mozas galegas e portuguesas con idades comprendidas entre 18 e 30 anos. Inscrición mediante correo electrónico, desde 16 ao 29 de outubro de 2019.

16 Outubro 2019

Xuntos polo Nadal 2019

Programa Xuntos polo Nadal 2019 Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 15 de novembro, incluído.

14 Outubro 2019

Convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Resolución do 3 de outubro de 2019 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.(DOG nº 195 do 14/10/2019) Prazo para a inscrición:  sete días naturais a partir do seguinte ao da publicación da resolución no DOG.

7 Outubro 2019

Lugo Termal 2019-2020

Bases de selección dos participantes no programa Lugo Termal B.O.P. do 7 de outubro de 2019 Bases Prazo de inscrición: Comezará o día 8 de outubro e rematará una semana antes do fin do programa ou no momento de esgotarse as prazas.

4 Outubro 2019

Axudas para a realización do Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE)

ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a realización do Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE) e se procede á súa convocatoria plurianual (2019 a 2022) (código de procedemento TR341X).(DOG nº 189 do 04/10/2019) Prazo de […]

3 Outubro 2019

Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local

ORDE do 18 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2019 (código de procedemento TR351B).(DOG […]

1 Outubro 2019

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas (código de procedemento SA463H)(DOG nº 186 do 1/10/2019) Prazo de presentación de solicitudes: un mes desde o […]

30 Setembro 2019

Ampliación prazo de solicitude de Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as

RESOLUCIÓN de 24 de setembro de 2019, da Secretaría General da Emigración, pola que se amplía por segunda vez o prazo de presentación de solicitudes da Resolución de 27 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á […]

27 Setembro 2019

Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboracion coas entidades sen ánimo de lucro

ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352A).(DOG nº […]

25 Setembro 2019

Subvencións a entidades para proxectos de prevención de condutas adictivas

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Plan de cofinanciamento dos SS.SS comunitarios municipais 2019. Dep. Pontevedra

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

24 Setembro 2019

Axudas a familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade

Orde do 23 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas aos familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade durante o ano 2019. (DOG nº 181 do 24/9/2019) Prazo de presentación das solicitude: ata o  15 de decembro de 2019.

Subvencións para garantir o apoio ás entidades do Terceiro Sector de Acción Social e o exercicio dos dereitos básicos das persoas con discapacidade

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

23 Setembro 2019

Bolsas para estudos de 1º de bacharelato en Canadá ou EE.UU.

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

19 Setembro 2019

Subvencións a EELL destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero

Resolución do 6 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto […]

Cursos gratuítos do proxecto “Millennials” 2019 – Plan de emprego para a mocidade

A Deputación de Pontevedra iniciará no vindeiro mes de outubro un total de dez cursos gratuítos do proxecto “Millennials” 2019. Prazo de solicitude de matriculación estará aberto ata o venres 27 de setembro.

16 Setembro 2019

Axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego

Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 […]

14 Setembro 2019

Subvencións a concellos para programas de prevención de drogodependencias con cargo ao Fondo de Bens decomisados por tráfico ilícito de drogas

Convocatoria 2019 Extracto da Resolución do 11 de setembro de 2019 da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se convoca en 2019 a concesión de axudas económicas a corporacións locais para o desenvolvemento de programas de prevención das drogodependencias, con cargo ao Fondo de bens comisados por tráfico ilícito de drogas […]

Axudas para proxectos de investigación sobre adiccións

Extracto de la Resolución de 12 de setembro de 2019, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais, pola que se convoca a concesión de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adicións no ano 2019. (BOE nº 221 do 14/09/2019) Prazo de solicitude: un mes contado a partir do día seguinte ao […]

13 Setembro 2019

Subvencións a programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF

Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF xestionado pola consellería de Política Social. (DOG nº […]

12 Setembro 2019

Premios á dinamización demográfica 2019 para distinguir as iniciativas das entidades locais

Orde do 3 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos premios á dinamización demográfica 2019 para distinguir as iniciativas das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia a prol do crecemento demográfico (DOG nº 173 do 12/9/2019) Prazo de presentación:  un mes contado a partir do […]

11 Setembro 2019

Axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de Vivenda 2018-2021

Orde do 2 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianual (DOG nº 172 do 11/9/2019) Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: a súa finalidade […]

Axudas para máster universitario oficial destinadas a titulados/as universitarios/as en desemprego

Orde do 2 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/20 (DOG nº 172 do 11/09/2019) Prazo […]

10 Setembro 2019

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4 no 2019

Resolución do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019. (DOG nº 171 do 10/09/2019). Prazo: será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao […]

9 Setembro 2019

Subvencións de ENAIRE para inserción laboral e creación de emprego de persoas con discapacidade

Orde FOM/926/2019, do 26 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións de ENAIRE destinadas a actividades de inserción laboral e de creación de emprego de persoas con discapacidade. (BOE nº 216 do 9/9/2019)  Pendente convocatoria

6 Setembro 2019

Subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación

Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020 (TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos […]

30 Agosto 2019

Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade

Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2019-2020. (DOG nº 164 do 30/8/2019) Programas Programa I: programa de subvencións ás unidades […]

Subvencións a entidades para apoio educativo do alumnado con necesidades específicas e a compensación de desigualdades en educación

Extracto da Resolución do 23 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación de desigualdades en educación durante o […]

Axudas a entidades para a atención de persoas adultas con necesidades educativas especiais

Extracto da Resolución do 23 de xullo 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2019-2020.(BOE nº 208 de 30/8/2019) […]

Subvencións a entidades sen fins de lucro para a utilización das TIC co alumnado con necesidades educativas especiais

Extracto da Resolución do 23 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas […]

29 Agosto 2019

Ampliación de prazo de solicitude de axudas a emigrantes retornados ata o 30 de setembro

Resolución do 19 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes. (DOG nº 163 do 29/8/2019). Amplíase ata o 30 de setembro de 2019, inclusive, o prazo de presentación de solicitudes.

Programa Emprega Discapacidade e Exclusión de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio

Orde do 14 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 163 do 29/8/2019) Prazo de presentación: un mes contado a partir do día seguinte […]

Subvencións a programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do IRPF

Resolución do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e […]

23 Agosto 2019

Convocatoria de Premios DomusVi 2019

Profesionais do sector: Mellor práctica no coidado de persoas Premio á mellor práctica de atención sanitaria, coidados ás persoas maiores ou en situación de dependencia ou vulnerabilidade (saúde mental, discapacidade…), programas con familias, terapias, proxectos de prevención ou proxectos innovadores. O obxecto do galardón é recoñecer o labor e o traballo dos profesionais e equipos […]

Axudas investimento en escolas infantís de 0-3 anos e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais

Orde do 8 de agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do […]

21 Agosto 2019

Subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión

Orde do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada […]

20 Agosto 2019

Axudas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e e outros contornos laborais

Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria […]

9 Agosto 2019

Premios Avedis Donabedian á calidade 2020

Presentación Data límite presentación candidaturas: 31 de outubro de 2019 Categorías e máis información  

6 Agosto 2019

Axudas para investimento nas escolas infantís 0-3 dependentes de entidades de iniciativa social

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

1 Agosto 2019

Bolsas Fundación Adecco para as persoas con discapacidade 2019/20

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

31 Xullo 2019

Convocatoria de bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

30 Xullo 2019

Bolsas de colaboración en departamentos universitarios para tarefas de investigación

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

29 Xullo 2019

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Bolsas para universitarios/as que participan en programas de mobilidade extracomunitaria no curso 2018/19

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para a posta en marcha de casas niño

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

28 Maio 2019

Subvencións para a contratación de persoas mozas inscritas no SNGX – Xunta de Galicia

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. Prazo: un mes, contado […]

24 Xaneiro 2019

Traballador/a Social – COTSG

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia selecciona un/ha Traballador/a Social. Lugar: sede do COTSG en Santiago de Compostela. Xornada: completa. Contrato: temporal. Incorporación: prevista para marzo 2019. Tarefas: Deseño, xestión e seguemento de proxectos Labores de apoio e asesoramento Coordinación de grupos de traballo Requisitos: Titulación esixida: Diplomado/a ou Grao en Traballo Social […]

27 Decembro 2018

Incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas

Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. (DOG nº 246 do 27/12/2018)

Subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e para incentivos á contratación

Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (TR301P) e á segunda convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (TR349X) . (DOG nº 246 do 27/12/2018)

26 Decembro 2018

Subvencións para a execución de proxectos de cooperación no ámbito Leader de desenvolvemento rural 2014-2020

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 […]

17 Decembro 2018

Bolsas de formación para titulados universitarios ou de FP, para realizar prácticas en asuntos relacionados coa UE

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi)

Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (eurotaxi) e se convocan para o exercicio 2019 (tramitación anticipada). (DOG nº 84 do 17/12/2018) Prazo de presentación de solicitudes:  desde o 2 de […]

14 Decembro 2018

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.(DOG nº 238 do 14/12/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Desde o 14 de xaneiro ao […]

13 Decembro 2018

Bolsas de posgrao e de doutoramento en España e no estranxeiro

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

10 Decembro 2018

Termalismo Social IMSERSO

Resolución do 3 de decembro de 2018, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo. (BOE nº 297 do 10/12/2018)

21 Novembro 2018

Lugo Termal 2018-19

B.O.P. núm 266 do 20 de novembro de 2018

13 Novembro 2018

Subvencións a programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e VIH

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

29 Outubro 2018

PREMIOS SOFÍA NOVOA ORTIZ Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER

BASES DA III EDICIÓN DOS PREMIOS SOFÍA NOVOA ORTIZ Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER Obxecto Fomentar, consolidar e dar a coñecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo, nos campus […]

Axudas económicas ás familias numerosas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña

Orde do 16 de outubro de 2018 pola que se convoca o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma para o ano 2018. (DOG nº 206 do 29/10/2018) Prazo de presentación de solicitudes: un […]

19 Outubro 2018

Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía persoal

Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº […]

18 Outubro 2018

Subvencións a entidades sociais para integración sociolaboral na provincia de Lugo. Programa “Tecendo emprego”

BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA TECENDO EMPREGO (BOP Lugo do 18/10/2018) Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles dende a publicación da convocatoria do presente no BOP, previa publicación no Base de Datos Nacional de Subvencións.

16 Outubro 2018

Xuntos polo Nadal 2018

Información do programa Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 15 de novembro incluído.

Axudas á mocidade para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Resolución do 27 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 197 do 16/10/2018) Prazo de presentación de solicitudes: un mes, contado a partir do día seguinte […]

9 Outubro 2018

Subvencións para a execución de proxectos de cooperación no ámbito Leader de desenvolvemento rural 2014-2020

Resolución do 24 de setembro de 2018 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.MR710A (DOG nº 193 […]

6 Outubro 2018

Subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento colectivo

Real Decreto 1234/2018, do 5 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo […]

27 Setembro 2018

Convocatoria de propostas para o 27 Congreso Europeo dos Servizos Sociais

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPOSTAS Envíe a proposta            

25 Setembro 2018

Subvencións a programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

24 Setembro 2018

Subvencións a programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do IRPF

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

20 Setembro 2018

Becas Fundación Universia para estudantes universitarios con discapacidade

Convocatoria do programa de Becas Fundación Universia para estudantes universitarios con discapacidade. (BOE nº 228 do 29/9/2018) Prazo de presentación de solicitude: Ata o 26 de outubro de 2018 ás 18:00.

18 Setembro 2018

Subvencións a entidades para apoio educativo do alumnado con necesidades específicas e a compensación de desigualdades en educación

Extracto da Resolución do 12 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e á compensación de desigualdades en educación durante o […]

17 Setembro 2018

Subvencións a entidades sen fins de lucro para a utilización das TIC co alumnado con necesidades educativas especiais

Extracto da Resolución do 12 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas […]

Axudas a entidades para a atención de persoas adultas con necesidades educativas especiais

Extracto da Resolución do 12 de setembro 2018 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2018-2019.(BOE nº 225 de 17/9/2018) […]

15 Setembro 2018

Axudas para o mantemento de Aulas Mentor

Extracto da Resolución do 10 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para o mantemento de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a […]

14 Setembro 2018

Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4 no 2018

Resolución do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A). (DOG nº 173 do 14/09/2018). Prazo de presentación de solicitudes 20 días naturais contados a partir do día seguinte […]

13 Setembro 2018

Bolsas para a realización de prácticas formativas de persoas con discapacidade intelectual

Orde EFP/938/2018, do 5 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas para a realización de prácticas formativas de persoas con discapacidade intelectual no Ministerio de Educación e Formación Profesional. (BOE nº 222 do 13/9/2018) Prazo de presentación de solicitudes Quince días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación […]

3 Setembro 2018

Axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

22 Agosto 2018

Axudas para máster universitario oficial destinadas a titulados/as universitarios/as en desemprego

Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/19. (DOG nº 159 do 22/09/2018) ED421A […]

21 Agosto 2018

Subvencións para a realización de actividades de interese xeral con cargo á asignación tributaria do IRPF

Extracto da Resolución do 10 de agosto de 2018, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais, pola que se convocan subvencións para a realización de actividades de interese xeral con cargo á asignación tributaria do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (BOE nº 202 do 21/8/2018) Texto completo da Resolución de 10 de agosto […]

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para […]

17 Agosto 2018

Fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa. (DOG nº […]

14 Agosto 2018

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019. (BOE nº 196 de 14/8/2018)

10 Agosto 2018

Axudas para fomentar o emprego das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social no mercado ordinario de traballo

Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 axudas para fomentar o emprego das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social no mercado ordinario de traballo, mediante os programas de emprego con apoio (TR341L) e de incentivos á […]

9 Agosto 2018

Subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local

Orde do 23 de xullo 2018 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2018. (DOG nº 152 do 9/08/2018) Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e […]

Bolsas para galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios de de formación profesional en Galicia

Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia. (DOG nº 152 […]

Prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar

Orde do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/19. (DOG nº 152 do 9/08/2018) PE606E Prazo de presentación de solicitudes: 15 […]

8 Agosto 2018

Axudas para investimento en centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

7 Agosto 2018

Prácticas formativas non retribuídas en entidades públicas ou privadas de países europeos no marco do Proxecto Galeuropa AUCE 2018

A Asociación Universitaria de Ciencias da Educación AUCE é beneficiaria por cuarto ano consecutivo do Programa de Mobilidade Transnacional Xuvenil Galeuropa da Xunta de Galicia que promove a realización de prácticas formativas non retribuídas en entidades públicas ou privadas de países europeos. O Proxecto Galeuropa AUCE 2018 consiste na xestión de 12 mobilidades, 8 a […]

Prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para residencias xuvenís

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

3 Agosto 2018

Subvencións para centros de inclusión e emerxencia social e de programas para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

1 Agosto 2018

Axudas para a posta en marcha de casas niño

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Convocatoria 2018/2019 do Programa de Intercambio Internacional para Traballadoras/es Sociais do C.I. F

Está aberto o prazo para a convocatoria 2018/2019 do Programa de Intercambio Internacional para Traballadores Sociais do C.I. F. ( Council of International Fellowship). Esta organización sen ánimo de lucro está xestionada por persoas voluntarias e foi fundada en 1960 co obxectivo de promover o intercambio profesional e cultural de profesionais dos servizos sociais, en […]

31 Xullo 2018

Bolsas para universitarios/as que participan en programas de mobilidade extracomunitaria no curso 2018/19

Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/19. (DOG nº 145 do 31/07/2018) ED441B Prazo de presentación de solicitudes: ata […]

30 Xullo 2018

Axudas do Programa da segunda oportunidade das persoas autónomas

Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa da segunda oportunidade das persoas autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 144 do 30/7/2018) TR341T Prazo de presentación de solicitudes: dous meses a partir do día seguinte ao da publicación desta orde […]

Axudas a asociacións para a atención a vítimas de accidentes de tráfico e as súas familias

Extracto da Resolución do 25 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se publica a convocatoria para a concesión de axudas destinadas a programas a desenvolver por entidades ou organizacións sen ánimo de lucro, cuxo obxecto primordial sexa a atención, defensa ou representación das vítimas de accidentes de tráfico. (BOE nº […]

20 Xullo 2018

Programa de benestar a través da talasoterapia 2018

Este ano 2018 ponse en marcha o “Programa de benestar a través da talasoterapia”, coa finalidade de facilitarlles ás persoas maiores o acceso a establecementos que ofertan talasoterapia en épocas nas que a climatoloxía non nos permite gozar directamente dos beneficios das augas mariñas. Prazo de solicitude: ata o 31 de xullo. Documentos relacionados Díptico […]

4 Xullo 2018

Axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas máis vulnerables

Orde do 28 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano […]

Programa Emega: Axudas económicas de apoio ao emprendemento feminino

Resolución do 19 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018. (DOG […]

3 Xullo 2018

Bono Concilia

ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2018/19. (DOG nº 126 do 03/7/2018) Prazo de presentación de solicitudes: […]

28 Xuño 2018

Tarxeta Benvida: axuda económica para as familias con fillos e fillas nados no ano 2018

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e se procede á súa convocatoria.(DOG nº 246 do 29/12/2017) Orde do 19 de xuño de 2018 […]

Axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de Vivenda 2018-2021

ORDE do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual. (DOG nº 123 do 28/6/2018)

27 Xuño 2018

Axudas para a contratación e a formación de mulleres desempregadas

Orde do 7 de xuño de 2018 pola que que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo PO FSE Galicia 2014-2020, e a formación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 122 do 27/6/2018)

26 Xuño 2018

Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social

Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo […]

21 Xuño 2018

Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego

Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2018. (DOG nº 118 do 21/6/2018) 

15 Xuño 2018

Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego

Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (DOG nº 114 do […]

11 Xuño 2018

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade

Orde do 29 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas […]

8 Xuño 2018

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo

Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG nº 109 do 8/06/2018) Prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será: Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día […]

7 Xuño 2018

Axudas para gastos de aloxamento provisional e de reparación dos danos nas vivendas e enxoval doméstico derivados da explosión da pirotécnica de Tui

Decreto 55/2018, do 31 de maio, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados pola explosión de material pirotécnico producida en Tui o 23 de maio de 2018.(DOG nº 104 do 1/6/2018). Corrección de erros (DOG nº 106 do 5/6/2018) Orde do 5 de xuño de 2018 pola que se establecen as […]

Axudas extraordinarias a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas

Orde do 22 de maio de 2018 pola que se ditan, con carácter permanente, normas de procedemento para a xestión das axudas previstas no Real decreto 3/2014, do 10 de xaneiro. (DOG nº 108 do 7/6/2018)

5 Xuño 2018

Axudas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais

Orde do 25 de maio de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en […]

4 Xuño 2018

Bono das persoas autónomas

Orde do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.  (DOG nº 105 do 04/6/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Un mes a partir do día seguinte o da publicación desta orde no DOG; […]

31 Maio 2018

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para homes e familias monoparentais que se acollan á redución de xornada

Resolución do 15 de maio de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo […]

28 Maio 2018

Programa axudas para implantar RSE, igualdade laboral e conciliación nas pemes galegas

Orde do 11 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 100 do […]

23 Maio 2018

Subvencións para programas mixtos de emprego e formación dirixidos a persoas mozas incluídas no Sistema de garantía xuvenil

Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.  (DOG nº […]

Subvencións aos obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación

Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.  (DOG nº 97 do 23/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Un mes contado a partir do […]

22 Maio 2018

Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego

Orde do 16 de maio de 2018 pola que se publica a ampliación de crédito, a modificación do prazo de presentación de solicitudes e se modifica a Orde do 8 de marzo de 2017. (DOG nº 96 do 22/5/2018)

Subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para programas de carácter sociosanitario

Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario. (DOG nº 96 do  22/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Un mes contado a partir do día […]

21 Maio 2018

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso […]

18 Maio 2018

Axudas de mobilidade transnacional á mocidade galega (Galeuropa)

Orde do 2 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se convoca para o ano 2018. (DOG nº 94 do 18/5/2018) Prazo de presentación de […]

16 Maio 2018

Axudas do programa Iniciativa Xove

Orde do 30 de abril de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria.  (DOG nº 93 do 16/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Ata o día 18 de xuño de 2018.

Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO 2018-2019

Aberta a 1ª fase de presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso 2018-2019: do 16 de maio ao 14 de xuño de 2018. Instrución reguladora temporada 2018/2019 Precios 2018-2019

15 Maio 2018

Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a consolidación do traballo autónomo

Orde do 27 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a consolidación do traballo autónomo e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 92 do 15/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: ata o […]

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

Orde do 27 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.(DOG nº 92 do 15/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables […]

Subvencións para a contratación de persoas mozas inscritas no SNGX, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro

Orde do 2 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.  (DOG […]

14 Maio 2018

Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo

Orde do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.(DOG nº 91 do 14/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Primeiro prazo: 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para […]

10 Maio 2018

Axudas a institucións asistenciais que prestan axuda a españois en situación de necesidade no estranxeiro

Extracto da Orde do 3 de maio de 2018 pola que se convocan subvencións a institucións asistenciais que prestan axuda a españois en situación de necesidade no estranxeiro, para o exercicio 2018. (BOE nº 114 do 10/05/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 11 de xuño de 2018

8 Maio 2018

Axudas a entidades colaboradoras do PGD para programas de incorporación social en vivendas

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia. […]

4 Maio 2018

Axudas ás entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas

Orde do 19 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan para o ano 2018 (TR358A). (DOG nº 85 do 3/05/2018). Corrección de erros (DOG nº 86 do 4/5/2018) Substitución de […]

2 Maio 2018

Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi)

Orde do 18 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi) e se convocan para o exercicio 2018. (DOG nº 84 do 2/5/2018) Prazo de presentación de solicitudes: Ata o día 13 de outubro de […]

30 Abril 2018

Subvencións a empresas para a elaboración de plans de igualdade de oportunidades

Orden SSI/1196/2013, de 25 de xuño pola quese aproban as bases reguladoras (BOE de 28/06/2013). Extracto da Resolución do 23 de abril de 2018, do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, pola que se convocan as axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantaciónde plans de […]

Axudas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables

Orde PRA/37/2018, do 16 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación, destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables (BOE 21 do 24/1/2018) BOE Nº. 102 – EXTRACTO – Axudas do POEFE […]

27 Abril 2018

Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. BS320A (DOG nº 82 do 27/4/2018) Prazo de solicitude: ata o 28 de maio de […]

25 Abril 2018

Prazas xuvenís e de discapacidade no programa Campaña de verán-2018

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2018 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 80 do 25/4/2018) Prazo de solicitude: 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da Orde: ata o 18 de […]

24 Abril 2018

Programa Aventúrate con Galicia, para descendentes de emigrantes galegos no exterior

Resolución do 5 de abril de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan, para o ano 2018, as axudas para a participación no programa Aventúrate con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas que residan no exterior (PR930B).(DOG nº 75 do […]

Axudas a ONGD para proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

Orde do 11 de abril de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que executarán as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, e se procede á súa convocatoria.(PR804A) (DOG nº 79 do […]

Concerto con entidades para o uso das instalacións xuvenís da Consellería de Política Social durante a campaña de verán 2018

Orde do 16 de abril de 2018 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a campaña de verán de 2018. BS304A (DOG nº 79 do 24/4/2018) Prazo: 15 días hábiles, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

23 Abril 2018

Estadías nas residencias de tempo libre

Orde do 17 de abril de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2018. (DOG nº 78 do 23/4/2018) Prazo de solicitude: ata o 8 de maio de 2018.

Programa BenOurense de cooperacion coas entidades locais para SAF básico 2018

Bases reguladoras do Programa BenOurense de cooperacion coas entidades locais para axuda no fogar básico 2018. (BOP Ourense nº 68 do 23/3/2018) Prazo de solicitude: Ata o 16 de abril de 2018.

19 Abril 2018

Axudas a ANPAS para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar

Orde do 2 de abril de 2018 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG nº 76  do 19/4/2018) Prazo de […]

17 Abril 2018

Benestar en balnearios 2018

Orde do 10 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 74 do 17/4/2018) Prazo de solicitude: para as quendas dos meses de maio e xuño ata o […]

Subvencións a entidades de acción voluntaria para actividades de voluntariado

Orde do 3 de abril de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 74 do 17/4/2018) BS508B Prazo de solicitude: un […]

13 Abril 2018

Axudas para a contratación e formación por conta allea de menores de 30 anos

Orde do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (TR349T). Prazo xeral: ata o 30 de setembro de 2018. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o […]

9 Abril 2018

Axudas a entidades sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade e loita contra a violencia de xénero (Dep. A Coruña)

Bases específicas do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2018. (BOP A Coruña nº 60 do 28/3/2018) | Extracto (BOP A Coruña nº 66 do 9/4/2018) Prazo de solicitude: ata […]

5 Abril 2018

Subvencións para o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas

Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa […]

27 Marzo 2018

Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (PR905A). (DOG nº 61 do 27/3/2018) Prazo de solicitude: ata o 31 de agosto de […]

23 Marzo 2018

Axudas de mobilidade complementarias ás da UE no marco do Erasmus+, para ensinanzas artísticas superiores

Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG nº 59 do 23/3/2018)

22 Marzo 2018

Convocatoria europea: Equilibrio innovador entre o traballo e a vida Estratexias para facilitar a conciliación das responsabilidades profesionais e de coidado

VP/2018/005:EaSI. PROGRESS AXIS. Equilibrio innovador entre o traballo e a vida Estratexias para facilitar a conciliación das responsabilidades profesionais e de coidado Prazo: ata o 18 de abril de 2018

Subvencións do Programa Rehaluga

Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 62 do 22/3/2018)

21 Marzo 2018

Subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais (Dep. A Coruña)

Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018 (BOP A Coruña nº 48 do 12/03/2018)| Extracto (BOP ACoruña nº 55 do 21/3/2018)

Reencontros na terra para residentes no exterior

Resolución do 6 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na terra para residentes no exterior, durante o ano 2018 (PR926B). (DOG nº 57 do 21/03/2018)

Programa de integración laboral para obras e servizos mínimos municipais na provincia da Coruña

Resolución de Presidencia nº 2018/7211 de 23/02/2018 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais anualidade 2018 (BOP A Coruña nº 41 do 28/2/2018) Extracto (BOP A Coruña nº 55 do 21/3/2018)

Subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)

Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2018. (BOP A Coruña nº 48 do 12/03/2018) | Extracto (BOP A Coruña nº 55 do 21/3/2018)

20 Marzo 2018

Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2018/19

Resolución do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2018/19.(DOG nº 49 do 9/3/2018). Corrección de erros (DOG nº 56 do 20/3/2018) Prazo: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde.

13 Marzo 2018

Bases reguladoras dos cursos de español para persoas inmigrantes para a preparación do DELE a2 para o ano 2018. (BOPPO nº 50 do 12/03/2018) | Extracto (BOPO nº 51 do 13/3/2018) Prazo: do 14 de marzo ao 2 de abril de 2018.  

12 Marzo 2018

Reencontros na casa para residentes no exterior

Resolución do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2018 (PR926A). (DOG nº 50 do 12/03/2018). Prazo: 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta […]

Escolas abertas para comunidades galegas no exterior

Resolución do 1 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca o Programa de escolas abertas destinado a persoas directivas e responsables de impartir docencia nas entidades galegas e a persoas galegas residentes fóra de Galicia para o ano 2018 (PR923E, PR923H). (DOG nº 50 do 12/03/2018) […]

8 Marzo 2018

Subvencións a entidades para fomento da igualdade e loita contra a violencia de xénero da Deputación de Pontevedra

Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro  para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2018. (BOPPO nº 46 do 6/3/2018) Extracto da convocatoria (BOPPO 08/03/2018) Prazo: 30 días naturais, contados a partir da publicación do […]

Admisión no Centro de día da cidade infantil “Príncipe Felipe”

Bases reguladoras do procedemento de admisión en réxime de centro de día no centro príncipe felipe para o curso 2018-2019. (BOPPO nº 48 do 8/3/2018) Prazo: 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación destas bases no BOPO.

7 Marzo 2018

Depoaventura a Lanzada 2018 da Deputación de Pontevedra

Bases reguladoras do programa Depoaventura A Lanzada 2018 (BOPPO nº 46 do 6/03/2018) | Extracto (BOPPO nº 47 do 7/03/2018) Prazo: 20 días naturais contados a partir da publicación do extracto desta convocatoria no BOPPO

5 Marzo 2018

Axudas a proxectos de acción social e interculturalidade 2018- Obra social “La Caixa”

Bases da convocatoria 2018 Prazo: Do 9 ao 30 de abril de 2018.

Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior

Resolución do 19 febreiro de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen (100) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2018 nunha universidade galega (PR911A).(DOG nº 45 do 5/3/2018) […]

Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2018. Obra Social “La Caixa”

Bases da convocatoria de Acción social no ámbito rural 2018 Prazo: Do 30 de abril ao 21 de maio de 2018.

3 Marzo 2018

Plan Provincial Único de cooperación cos concellos 2018 – Deputación de Lugo

BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018. (BOP Lugo  nº 51 do 3/03/2018) Prazo: un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación das bases no BOP.

2 Marzo 2018

Axudas a entidades de asistencia social en favor de españois no exterior

Extracto da Resolución do 6 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Migracións, pola que se convocan axudas para 2018, do Programa de Asociacións da Orde ESS/1613/2012, do 19 de xullo. (BOE nº 54 de 2/03/2018) Extracto da Resolución do 6 de febreiro de 2018 da Dirección Xeral de Migracións, pola que se convocan […]

28 Febreiro 2018

Convocatoria de vivendas temporais de inclusión social 2018 “La Caixa”

Bases da convocatoria 2018 Prazo de solicitude: Do 26 de febreiro ao 19 de marzo de 2018.

Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da mocidade (Dep. Pontevedra)

Convocatoria e bases de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo  de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da mocidade na provincia de Pontevedra no ano 2018. (BOPPO nº 41 do 27/2/2018). Extracto (BOPPO nº 42 do 28/2/2018) Prazo para a presentación de solicitudes: Ata o 20 de marzo de 2018.

Programa de integración laboral para obras e servizos mínimos municipais na provincia da Coruña

Resolución de Presidencia nº 2018/7211 de 23/02/2018 pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais anualidade 2018 (BOP A Coruña nº 41 do 28/2/2018). Prazo de presentación A partir do día seguinte ao da publicación do extracto de convocatoria no BOP.

27 Febreiro 2018

Proxecto “EMPRURAL: mozos e mozas con proxecto”

Destinatarios/as Mozos e mozas de territorios rurais con idades comprendidas entre os 16 e 30 anos  en fase de finalización de estudos, desempregados ou en situación de abandono escolar. Duración De marzo a outubro de 2018. Inscrición Mediante o envío deste Formulario de inscrición Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza, con […]

Axudas a pemes e microempresas para a contratación de desempregadas/os con dificultades de inserción laboral na provincia da Coruña

Convocatoria do Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (LINEA 3.1 . PEL-PEMES) (BOP A Coruña nº 40 do 27/01/2018) | Extracto (BOP Coruña do 27/2/2018) Prazo: Ata as 14.00 horas do 22 de marzo de 2018.

Campamentos polideportivos Principe Felipe para o ano 2018

BASES PARA OS CAMPAMENTO POLIDEPORTIVOS PRINCIPE FELIPE PARA O ANO 2018 (BOPO nº 40 do 26/2/2018) Extracto (BOPPO do 27/2/2018) Prazo: Ata o día 23 de marzo de 2018, incluído.

26 Febreiro 2018

Subvencións a concellos da provincia de Pontevedra para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

23 Febreiro 2018

Axudas a confederacións e federacións de pais de alumnos e ANPAS de centros de educación especial

Orde do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG nº 39 do 23/02/2018)

20 Febreiro 2018

Subvención aos programas de actuación a favor das entidades galegas no exterior

Resolución do 8 de febreiro de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2018. (PR924B).(DOG nº 36 do 20/2/2018) Prazo de presentación: Un mes contado a partir do día […]

16 Febreiro 2018

Depointegra Xove para persoas mozas desempregadas da provincia de Pontevedra

Persoas beneficiarias 405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación. Contido Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes Formación para a obtención de certificados de profesionalidade 27 itinerarios […]

13 Febreiro 2018

Axudas para a realización de actividades no marco do Programa de acción comunitario “Erasmus+ 2018

Extracto da Resolución de 8 de febreiro de 2018, do Instituto da Xuventude, pola que se convoca a concesión de axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea no capítulo de Xuventude do Programa de acción comunitario «Erasmus+ durante 2018» (BOE nº 39 do 13/02/2018)

Depotermal 2018

Bases reguladoras do programa “Depotermal” para o ano 2018. (BOPPO do 12/2/2018). Extracto (BOPPO do 13/2/2018)

8 Febreiro 2018

Subvencións para actividades de información, orientación e busca de emprego

Orde do 19 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2018. (DOG nº 28 do 8/2/2018). Corrección de erros (DOG nº  30 do 12/2/2018) Prazo: un […]

6 Febreiro 2018

Axudas a alumnado universitario que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos

Orde do 4 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2017/18, teña dificultades económicas para continuar estudos.(DOG nº 26 do 6/02/2018) Prazos: Se a […]

En ruta coa Depo e Depo en marcha

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DEPO EN MARCHA 2018 (BOPPO  do 5/02/2018) | Extracto (BOPPO  do 6/2/2018) BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “EN RUTA COA DEPO 2018 (BOPO nº 25 do 5/2/2018). EXTRACTO (BOPPO do 6/2/2018) Prazo: ata o ao 26 de febreiro de 2018.

Axudas a entidades para a loita contra a pobreza infantil e a exclusión social “La Caixa” 2018

Bases da Convocatoria 2018 Prazo: ata o 26 de febreiro de 2018.

5 Febreiro 2018

Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018

Orde do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país. (DOG nº 25 do 5/02/2018) Prazo: […]

Subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para promoción e impulso do cooperativismo e da economía social

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2018 e 2019.(DOG nº 25 do […]

Subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación

Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (DOG nº 37 do 5/02/2018)

2 Febreiro 2018

Incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas

Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria. (DOG nº 24 do 2/2/2018) Prazo: ata o 2 de abril […]

29 Xaneiro 2018

Subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas e de servizos sociais no rural

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019. (DOG nº 20 […]

26 Xaneiro 2018

Programa de Respiro Familiar 2018 para persoas con discapacidade

No Centro de Referencia Estatal de Atención a Persoas con Enfermidades Raras (C.R.E.E.R.) Prazo de presentación de solicitudes: do 12 de febreiro ao 9 de marzo de 2018. Máis información: R/ Bernardino Obregón, nº 24, C.P. 09001 Burgos Tel: 947 253 950 | Fax: 947 253 987 | info@creenfermedadesraras.es| creenfermedadesraras@imserso.es | www.creenfermedadesraras.es Respiro para familias […]

25 Xaneiro 2018

Subvencións entidades sen ánimo de lucro para a atención a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social

Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018. (DOG […]

24 Xaneiro 2018

Subvencións do Programa de infravivenda do Plan galego RehaVIta

Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.(DOG nº 17 do 24/1/2018) Prazo de presentación […]

23 Xaneiro 2018

Axudas para mantemento de escolas infantís dependentes de entidades de iniciativa social

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social e se convocan para o ano 2018. (DOG nº 16 do 23/01/2018)

22 Xaneiro 2018

Axuda ás persoas inquilinas afectadas por execucións hipotecarias das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga

Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas afectadas por execucións hipotecarias das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga, no exercicio 2018. (DOG nº 15 do 22/1/2018) VI431F.

20 Xaneiro 2018

Axudas individuais de accesibilidade para o emprego 2018. Fundación ONCE

Convocatoria para a solicitude de axudas a proxectos dirixidos a persoas con discapacidade promovida pola Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social de Persoas con Discapacidade para o exercicio 2018. (BOE nº 18 do 20/1/208) Bases das Axudas individuais de accesibilidade para o emprego Prazo de presentación: ata o 29 de xuño de 2018.

19 Xaneiro 2018

Subvencións para a realización de contratos de mozos e mozas de entre 16 e 30 anos inscritos no SNGX

Convocatoria Extracto da Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Fundación EOI, F. S. P., pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións para a realización de contratos de mozos de máis de dezaseis anos e menores de trinta anos, para empresas de calquera sector, co fin de […]

17 Xaneiro 2018

Programa “Conectadas 2018″ da Deputación de Pontevedra

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “CONECTADAS” 2018 (BOPO nº 11 do 16/1/2018) Extracto das bases (BOPPO 17/01/2018) Catálogo de cursos Prazo de presentación de solicitudes: 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO. Do 18 de xaneiro ao 16 de febreiro de 2018 (inclusive)

15 Xaneiro 2018

Subvencións entidades de iniciativa social para atención integral a persoas en situación de explotación sexual e/ou vítima de trata

Resolución do 19 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de […]

Subvencións para o fomento da natalidade. Programa ChegOu 2018

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

12 Xaneiro 2018

Axudas para promocion da autonomia e atencion ao envellecemento, a discapacidade e a enfermidade

Bases da convocatoria 2018 Obra social La Caixa

Subvencións a entidades locais para a contratación de persoas perceptoras de RISGA

Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2018. […]

Subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais

Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2018. (DOG nº 8 do 11/1/2018)

10 Xaneiro 2018

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG nº 7 do 10/01/2018)

Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta

Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2018, con financiamento plurianual. (DOG nº 7 do 10/1/2018)

8 Xaneiro 2018

Subvencións ás Organizacións Asociadas de Distribución de alimentos

Extracto da Resolución do 21 de decembro de 2017, do Fondo Español de Garantía Agraria pola que se convocan as subvencións ás organizacións asociadas de distribución, para sufragar os gastos administrativos, de transporte e almacenamento dos alimentos, no marco do Programa Operativo sobre axuda alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas […]

5 Xaneiro 2018

Axudas para o fomento do asociacionismo e participación das mulleres

Resolución do 5 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (código de procedemento SI437A). (DOG nº 5 do 8/01/2018)

Subvencións para o fomento da natalidade na provincia de Ourense. Programa Chegou 2018

Bases de subvencións para o fomento da natalidade da provincia de Ourense. Programa chegOU (BOP Ourense 4 do 5/01/2018)

Subvencións para acción comunitaria destinadas a asociacións, confederacións, federacións veciñais e asociacións de mulleres rurais de Galicia

Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2018 dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia. (DOG […]

4 Xaneiro 2018

Plan provincial de cooperación ás obras servizos municipais 2018-19 – Dep. Pontevedra

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2018 – Dep. A Coruña

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

2 Xaneiro 2018

Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2018. Deputación de Ourense

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras para 2018

ORDE do 5 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 1 do 2/1/2018) Prazo de presentación das solicitudes: ata o 15 de outubro de […]

Axudas económicas e de indemnización para mulleres vítimas de violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de […]

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero para o ano 2018

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2018 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola […]

Convocatorias 2018 Obra social “LaCaixa”

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

30 Decembro 2017

Axudas económicas a corporacións locais para o desenvolvemento de programas de prevención das drogodependencias, con cargo ao Fondo de bens comisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

29 Decembro 2017

Axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018

Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e se procede á súa convocatoria.(DOG nº 246 do 29/12/2017) Prazo de presentación de solicitudes Será de […]

28 Decembro 2017

Bolsas realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea para o ano 2018

Contido exclusivo. Para ver este contido debes acceder ao sitio co teu usuario.

27 Decembro 2017

Termalismo Social IMSERSO

Resolución de 13 de novembro de 2017, do IMSERSO, pola que se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo. (BOE nº 289 do 28/11/2017) Prazo de presentación de solicitudes: Para participar no proceso de adxudicación de praza: Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día […]

Convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo […]

22 Decembro 2017

Premios Traballo Social 2018

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) co fin de incentivar a participación das persoas colexiadas e ao mesmo tempo, divulgar a súa labor profesional entre a sociedade, creou uns premios de carácter anual que contribúan a acadar ambas fins. Establécense tres categorías: Categoría Investigación: consistirá en recoñecer un traballo de investigación realizado […]

24 Maio 2017

Subvencións para adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda con financiamento cualificado do Plan de vivenda 2009-2012

Orde do 18 de maio de 2017 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012. (DOG nº 98 do 24/5/2017)

Bono Concilia

Orde do 12 de maio de 2017 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 98 do 24/05/2017)

22 Maio 2017

Axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego

Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión da subvención especial e da contía adicional previstas no Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais aos […]

Fondo solidario de libros, e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinado a alumnado de educación primaria, ESO e EE

Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso […]

19 Maio 2017

Axudas a traballadores e familias monoparentais que se acollan á redución de xornada para o coidado de fillos/as

Resolución do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo […]

18 Maio 2017

Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo

Orde do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG nº 94 do 18/5/2017) Primeiro prazo de presentación de solicitudes: 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (ata o 19 de […]

Prórroga do pograma de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento

Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a prórroga das subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se procede á súa convocatoria para a anualidade […]

16 Maio 2017

Plan Termal “Depotermal 2017″ – Deputación de Pontevedra

Bases para participar no programa 2017 (BOPPO nº 92 do 15/05/2017). Extracto Depotermal 2017 (BOPPO nº 93 do 16/5/2017) O prazo para a presentación de solicitudes de adhesión empezará o día seguinte ao da publicación  do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará en 15 días naturais. Do 17 ao 31 de maio de 2017. […]

15 Maio 2017

Axudas de mobilidade transnacional á mocidade galega (Galeuropa)

Orde do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil e se procede a súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 92 do 15/5/2017) Prazo […]

12 Maio 2017

Axudas a entidades e concellos para o programa dirixido á mocidade “Deseñando o teu futuro”

Orde do 3 de de maio de 2017 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 91 do 12/5/2017) Prazo de presentación de solicitudes: un mes a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG. Ata […]

9 Maio 2017

Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO

Está aberta a 1ª fase de presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso 2017-2018: Presentación de solicitudes ata o 7 de xuño de 2017. Concluida esta primera fase, o plazo de presentación de solicitudes manterase aberto a partir do 8 de xuño de 2017, rematando o luns 26 de febreiro de 2018, para […]

Subvencións a proxectos de instalacións fotovoltaicas nas comunidades de propietarios para o ano 2017

Resolución do 25 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións a proxectos de instalacións fotovoltaicas nas comunidades de propietarios para o ano 2017. (DOG nº 88 do 9/5/2017) Prazo de presentación de solicitudes: un mes, contado desde o seguinte a aquel en que se […]

8 Maio 2017

Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social

Orde do 2 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2017. (DOG nº 87 do 8/5/2017) Prazo de presentación […]

26 Abril 2017

Axudas do programa Iniciativa Xove

Orde do 11 de abril de 2017 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 80 do 26/4/2017) Prazo de presentación de solicitudes: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde (ata o día 26 […]

Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía e complementarios de asistencia persoal

Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal, así como á adquisición de servizos complementarios de asistencia persoal, a persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo […]

25 Abril 2017

Prazas xuvenís no programa Campaña de verán 2017

Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2017 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 73 do 17/04/2017). Corrección de erros (DOG nº 79 do 25/4/2017) Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais contados a partir do día […]

19 Abril 2017

Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario

Resolución do 5 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social e para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.(DOG nº 75 do 19/04/2017) […]

Axudas para o fomento do asociacionismo e participación das mulleres

Resolución do 31 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento SI437A). (DOG nº 75 do 19/04/2017) Prazo de presentación de solicitudes: […]

Axudas a confederacións e federacións de pais de alumnos e asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial

Orde do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG nº 75 do 19/04/2017)

17 Abril 2017

Oferta concertada para o uso das instalacións xuvenís da Consellería de Política Social durante a Campaña de verán 2017

Orde do 7 de abril de 2017 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a Campaña de verán 2017. (DOG nº 73 do 17/4/2017) Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no […]

11 Abril 2017

Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior

Resolución do 7 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de cen bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no ano 2017 nunha universidade galega. (DOG nº 71 do 11/4/2017) […]

10 Abril 2017

Subvencións para programas mixtos de emprego e formación dirixidos a persoas mozas incluídas no Sistema de garantía xuvenil

Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do […]

7 Abril 2017

Programa Aventúrate con Galicia, para descendentes de emigrantes galegos no exterior

Resolución do 30 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2017 o programa de axudas para a participación no programa Aventúrate con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior. (DOG […]

6 Abril 2017

Axudas ás entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, de centros especiais de emprego e de empresas de inserción laboral

Orde do 23 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se convocan para o ano […]

Incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración

Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 68 do 6/04/2017)

3 Abril 2017

Escolas abertas para comunidades galegas no exterior

Resolución do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2017 o Programa de escolas abertas destinado a persoas directivas e responsables de impartir docencia nas entidades galegas e a persoas galegas residentes fóra de Galicia para o ano 2017 (DOG nº 65 […]

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Orde do 24 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017. (DOG nº 65 do 3/04/2017)

16 Febreiro 2017

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Aprol-economía social)

Orde do 26 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2017.(DOG nº 33 do 16/02/2017) Prazo de presentación Un mes contado […]

15 Febreiro 2017

Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para o fomento do cooperativismo e a economía social na rede Eusumo

Orde do 26 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, e se convocan para o ano 2017. Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro […]

3 Febreiro 2017

Convocatoria do Plan de cofinanciamento dos SS.SS comunitarios municipais 2017

BASES REGULADORAS DO PLAN DE COFINANCIAMENTO  DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS  DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O EXERCICIO 2017. (BOPO Nº 23 DO 2/02/2017) EXTRACTO DA CONVOCATORIA . (BOPPO nº 24 do 03/02/2017) | CORRECCIÓN DE ERROS  (BOPO nº 26 do 7/2/2017

Esta mañá foi especial no COTSG! Temos nova Xunta de Goberno! Accede á nova máis ao programa aquí 👉… https://t.co/BKYbv527i9
🤝🗣️‼️O volume actual de traballo máis a falta de persoal, fan que a pedra clave da nosa profesión, a… https://t.co/sAcg2yINX7
👏👏👏Vén de publicarse a Consulta previa ao anteproxecto de lei de servizos sociais a proposta do Ministerio de Derei… https://t.co/UGVZveQefx
Vimos de denunciar esta situación no proceso de #oposicion en #SantiagodeCompostela, na que non se dan alternativa… https://t.co/6dhhX2bJwq
Lembrade que aínda están dispoñibles os códigos desconto para poder asistir ao Congreso Estatal de #TraballoSocialhttps://t.co/FXYv822X4m
Para comezar o ano actualizando a nosa #formacion en #traballosocial, aquí traemos este novo curso online!! Podes… https://t.co/blJX2Ig9hS
Vamos a polo 2022, acompañámoste! #Feliz2022 #traballosocial https://t.co/c7Uk6fIObr
Máis lecturas interesantes para estes días, moito ollo! 😉 https://t.co/WIwcGj93vA
E para máis lecturas interesantes: https://t.co/jTQvcc4uaq
Xa tedes un novo número dispoñible da revista @RevistaRTS para leer nestes días festivos 👇👇👀 https://t.co/20cn2qE761